Pair of Vintage Old School Fru
Lg
www.abahyit.jw.lt

Do'a Nur Nubuwwah
Do'a Nur Nubuwwah banyak sekali faidahnya apa yang di kehendaki Insya Allah akan berhasil.
Rasulullah Saw, telah bersabda ; Setelah selesai shalat subuh duduk di Masjid bersama para sahabat, datanglah Malaikat Jibril membawa doa Nur Nubuwwah seraya berkata ; Aku di utus Allah membawa doa Nur Nubuwwah untuk di serahkan kepadamu (Rasulullah), apa bila doa ini di baca setelah sholat lima waktu, Insya Allah semua hajat akan terkabulkan.
 » Jika jin ingin jadi manusia maka jadilah manusia.
 » Jika ada binatang mengetahui maka ia jadi binatang yang sempurna.
 » Jika kamu mempunyai musuh bacalah doa ini maka musuh akan merasa sayang kepadamu.
 » Apa bila di letakan pada tempat-tempat yang menakutkan atau pada tempat yang di tempati iblis atau jin atau saiton dan segala macam bangsa halus maka dapat bubar dan minggat/kabur.
 » Apa bila di letakan pada tanaman Insya Allah selamat dari segala hama.
 » Jika mata hari terbenam dan bacalah doa ini satu kali, maka Allah akan memberi ampunan segala dosanya.
 » Apa bila di baca setiap hari, maka selamat dari siksa api neraka, selamat dunia ahirat dan selamat dari godaan syeton.
 » Apa bila di baca pada malam jum'at lima puluh kali Insya Allah akan terhindar dari kufur, bid'ah dan di jauhkan dari pekerjaan jelek.
 » Apa bila kamu ingin melihat barang atau benda-benda yang indah maka bacalah doa ini seratus kali pada malam sabtu Insya Allah berhasil maksudnya.
 » Apa bila kamu belayar bacalah doa ini lalu tiupkan ke laut, maka Insya Allah laut akan menjadi tawar.
 » Apa bila di baca pada malam minggu Insya Allah akan awet muda.
 » Apa bila di baca pada malam senin maka Allah memberikan selamat.
 » Apa bila di baca pada malam selasa maka menjadi kuat.
 » Apa bila di baca pada hari rabo maka menjadi kuat giginya.
 » Apa bila di baca pada hari kamis maka wajahnya akan menjadi indah dan menarik.
 » Apa bila di baca setiap hari maka semua Malaikat akan turun untuk memintakan ampunannya.
 » Apa bila di baca pada siang pada hari raya maka apa yang menjadi hajatnya akan lekas berhasil.
 » Jika kamu ingin di sayang atau ingin naik jabatan maka bacalah doa ini tiap hari.
 » Jika kamu ingin kuat berjalan maka bacalah doa ini pada daun sirih yang bertemu ruasnya kemudian usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki Insya Allah akan kuat berjalan.
 » Jika ada orang yang sedang bertengkar maka bacalah doa ini berulang-ulang maka Insya Allah akan reda/berhenti.
 » Jika ada orang yang sakit mata maka bacalah doa ini satu kali lalu tiupkan ke mata yang sedang sakit.
 » Jika ada orang yang di gigit ular atau kena bisa atau racun maka bacakan doa ini lalu tiupkan pada tempat yang sakit.
 » Jika kamu ingin melamar wanita maka harus berpuas sehari dan malamnya jangan tidur bacalah doa ini terus menerus di tempat yang sepi sunyi Insya Allah lamarannya akan di terima.
Rasulullah telah bersabda ; Barang siapa yang ingin mimpi bertemu para Nabi, makak bacalah doa ini seratus kali, dengan keadaan suci kemudian tidur Insya Allah akan bermimpi bertemu para Nabi, dan siapa yang melihatnya akan merasa sayang.
Do'anya sbb :
Allahumma dziz sulthoonil azhim wa dzil mannil qodiim wa dzil wajhil kariim wa waliyyil kalimaati taammaati wad da'awaatil murtajaabati 'aaqilil hasani walhusaini min anfusil haqqi 'ainil qudwati wan naazhiriin wa 'ainil insi wa jinni wain yakkadu ladziina kafaaruu layuzliquunaka biabshaarihim lammaa sami'uudz dzikra wa yaquluuna innahu lamajnun wa maa huwa illa dzikrunl lil 'aalamiin wamustajaabu luqmaanil hakiim, wa waritsa sulaimaanu daawuda alaihimas salam, al waduudu dzul 'arsyil majiid, thowwil umrii wa shohhih waqdhi haajati wa aktsir amwaalii wa aulaadii wa habbib lin naasi ajma'iin. wa tabaa adil 'adaawata kullahaa min baini aadama 'alaihis ralam man kaana hayyan w yahiqqal poulu 'alal kaafiirina wa qul jaa'al haaqqu wa zahaqal baathilu innal baathila kaana zahuuqa wa nunaz zilu minal qur'aani maa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin wa laa yazzimuzh zhaalimiina illaa khasaara, subhaana rabbika rabbil 'izzati amma yashifuun wa salaamun 'alal mursaliin wal hamdu lillahi rabbil 'aalamiin.
Artinya ; Wahai Allah dzat yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang dahulu, memiliki wajah mulia, menguasai kalimat-kalimat yang sempurna dan doa-doa mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari jiwa-jiwa yang hak, dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata; Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang gila. dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi reluruh umat. Dan yang mengijabahi Luqman Hakim" dan Sulaiman telah mewarisi Dawud As, Allah Dzat yang Maha pengasih lagi memiliki singgasana, lagi maha mulia" panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku, perbanyakanlah hartaku dan anakku, cintakanlah manusia semua, jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi Adam" orang-orang yang masih hidup dan agar tetap ancaman siksa bagi orang-orang yang kafir, dan serungguhnya perkara bathil pasti lenyap, dan kami turunkan dari Al-Qur'an tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kerugian, Maha Suci Allah Tuhanmu dan Tuhan xang Maha Mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir, dan semoga keselamatan bagi para Rasul dan Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
[ Back ]
Do'a Mubaarak
Do'a Pembuka Rezeki_1
[ Home ]
Follow us:
mpls service
Hub: 081803994535
Email: Abah_yit@ymail.com
Powered by:
Xtgem
© 2012. Abah_Yit.